Bejegyzések

Csatornázás – csatorna

Az épületgépészet és a csőszerelés leginkább nem szeretett ágazata ez, holott talán a legfontosabb szegmense.

Hogyan írhat ilyet? – vonhatja most fel a szemöldökét. Az ivóvíz vezetése nemes feladat, a csatorna meg…

Nos, ha nem lenne csatornázás, gondoljon bele, hol is tartanánk. Fintort vált ki már az is, ha egy szippantós autó munkája nyomán szag keletkezik, csatorna híján borzalmas szagok terjengenének, minden méteren szembesülnünk kellene, hogy az emberek végterméke milyen, azt mekkora légy és patkány-hadsereg veszi körbe és nem is folytatom. Most már a fontossága nyilvánvaló, azt hiszem! Az ókorban már gondot jelentett a városokban a fekália, hiszen az emberek már városokban, egymás mellet, nagy sokaságban éltek. Az ókor hatalmas tudásmennyiséget hagyott ránk, ebbe beletartozik a csatornák használata is. A görögök jártak elől ebben is, ám ekkor Rómában még csak az esővizet vezették csatornákban, a fekáliát edényekben gyűjtve kocsikkal hordták el. Később a szennyvizet is elvezették már. A középkor változást hozott a csatornázás terén is, mégpedig szinte megszüntetve azt. Ez a korszak, – mint azt tudjuk, nem csak a közművesítést hagyta figyelmen kívül, hanem sok minden mást is, innét a sötét jelző. Egy 1372-es párizsi rendelet szabályozta, hogy a fekáliát csak hangos kiáltás után szabad kiönteni az utcára, ahol az a folyókákban, út menti árkokban csordogált el. Csak sokkal később terelték a fekáliát pöcegödrökbe. Az egyre több és súlyosabb járvány hatására kezdett tisztulni a sűrű agyköd, kezdődött el a városok csatornázása, tisztábbá tétele. Hazánkban már Aquincumban volt csatornázás, ám a későbbiekben várakban védekező embertömegek elfelejtették a csatornázást, várainkban szinte ismeretlen volt, bár feltételezhető a léte, hiszen a várak építőmesterei általában Európai építők voltak. Az új kor változást hozott, a csatornázás szinte minden városban megindult. A szennyvíz tisztítása viszont még nem volt fontos, a folyók, patakok elszállították messze a keletkezési helyétől. Szennyeződtek hát az ivóvíz-készletek is, az iparosodásszintén nagy mennyiségű szennyezőanyagot termelt. A víztisztítás fontossá vált, EU-s csatlakozásunk óta felgyorsultak a víztisztító művek építései. Környezetünk egyre egészségesebbé válik, pedig a népsűrűség nő. A csatornázás tehát az egyik legfontosabb hálózat és annak ellenére, hogy a legdrágább hálózat, feltétlenül szükséges azt továbbfejleszteni. Akkor jutunk el mi is a megfelelő higiéniai szintre, ha a termelődő szennyvizekkel szinte nem kerülünk kapcsolatba, tisztálkodásunk WC-használat után természetesnek tűnik. A WC-k, bidék, piszoárok tisztán-tartására már sokféle technológia és vegyszer áll rendelkezésünkre és persze nem csak a nők kötelessége a karbantartás, hiszen jobbára nem ők szennyezik jobban ezeket az eszközöket! Csatornázás, csatorna szerelés: A csatornázás gyakorlatilag egy különálló szakmává fejlődött, szakmérnököket képeznek. Az egyik legfontosabb közmű talán mind közül, hiszen megelőzhetővé válik a járványok kialakulása, ill. lakóhelyeink nem válnak bűzös, kellemetlen élőhelyekké. Lakóépületek építésekor az első mozzanat talán a az alapvezetékek elhelyezése, az alapozás előtt vagy közvetlenül az alapozás utáni feladat. Miután az épület szerkezetkész, el lehet kezdeni a csatornahálózat kialakítását az épületen belül. Ez alkalmasint a nyomvonalak kialakításával kezdődik a terveknek megfelelően, vagy kis rendszerek esetén a lejtések számítások nélkül is megadhatók tapasztalati minták alapján. A számítások elvégzésével azonban kizárhatók azok a kellemetlenségek, amik a csatorna eldugulásából adódnak. Mivel a csatorna függőleges metszetet szemlélve legalul kapnak helyet, azaz minden vezeték rend szerint felette van, javítása igen nehézkes, néha lehetetlen, mert minden csövet eltávolítani és utána újra építeni nagyon költséges műveletsorozat.

Vízszerelés – vízellátás

A víz egy hétköznapi dolog, amit szinte nem ismerünk. Sok minden eszünkbe jut róla, de igazából nem tudjuk, hogy milyen nagyszerű elem. Tőle függ az élet a Földön, tőle függünk mi is.

Címszavakban a víz fontosságáról:

Az alapelemek egyike. A víz a Föld felületén megtalálható egyik leggyakoribb anyag, a földi élet alapja. A Föld felületének 71%-át víz borítja, ennek kb. 2,5%-a édesvíz, a többi sós víz, melyek a tengerekben, illetve óceánokban helyezkednek el. Az édesvízkészlet gleccserek és állandó hótakaró formájában található részét nem számítva, az édesvíz 98%-a felszín alatti víz, ezért különösen fontos a felszín alatti vizek védelme. Magyarország ivóvízellátásának több mint 95%-a felszín alatti vizeken alapszik. Kanada rendelkezik a legnagyobb édesvíz tartalékokkal, a források 25%-ával. Biológiai jelentősége óriási, a földi élet elképzelhetetlen nélküle, a sejt- és testnedvek legnagyobb részét víz alkotja. A vér ozmózisnyomásának normál szinten tartásában is jelentős szerepe van, így napi 1,5-2 liter folyadék elfogyasztása alapvető igénye szervezetünknek. A víz- rendkívül fontos szerepet betöltő kémiai anyag, a Föld vízburkát alkotja, kitölti a világ óceánjait és tengereit, az ásványok és kőzetek alkotórésze, a növényi és állati szervezetek pótolhatatlan része. Nélkülözhetetlen az iparban, a mezőgazdaságban, a háztartásokban, a laboratóriumokban stb. A víz színtelen, szagtalan, íztelen folyadék. Az ivóvíz kellemes ízét a benne oldott anyagok okozzák. A víz az egyetlen olyan anyag a Földön, amely mindhárom halmazállapotában megtalálható. A víznek +4°C fokon a legnagyobb a sűrűsége. Télen a folyóknak és tavaknak csak a teteje fagy be, így a jég alatt megmarad az élővilág. A jégben a vízmolekulák kristályt alkotnak, ennek neve: molekularács. A víz jó oldószer. 1 liter vízből kb. 1750 liter gőz keletkezik. Nagy hőmérséklet hatására (Pl. olvadt fém), termikus bomlás (robbanás) következik be, ami annyit jelent, hogy alkotóelemeire bomlik. Lásd a kémia tantárgyban. A víz sűrűsége 4°C-on maximális, ezért maradhatnak életben a halak a tavakban. Amikor a víz megfagyásakor kialakuló kristályszerkezetben nagy hézagok, üregek vannak. Ez okozza azt, hogy a jég sűrűsége kisebb, mint a vízé és fagyáskor a többi anyagtól eltérően a víz térfogata megnő (mintegy 9%-kal). Ezért úszik a jég a vízen.

[forrás: wiki.hu]

Az épületgépészetben az ivóvíznek csekély szerepe van, a napi ivóvíz-mennyiséget csőhálózatok nélkül is tudnánk biztosítani magunknak, persze ez is fontos. Nagy jelentősége a háztartásokban a tisztításra használt víznek van. A csodálkozó tekintete mindjárt elmúlik, ha belegondol abba, hogy nap-mint-nap tisztogatjuk bőrünket, hajunkat, fürdőszobánkat, lakásunkat, edényeinket, ruháinkat, öblítjük vécénket, bidénket és lemosunk megannyi dolgot, aminek se szeri se száma. Magyarán fürdünk, zuhanyozunk, mosogatunk, mosunk, WC-t használunk, stb. Az ezekre elhasznált víz-mennyiséget kell megbecsülnünk, az értékek ismeretében méreteznünk a vízhálózatot alkotó csövek hosszát, átmérőjét. Meg kell azt is határoznunk, hogy a csövek merre haladjanak, milyen módon rögzüljenek, milyen hőszigetelés legyen rajtuk. Meg kell határozni a használati meleg víz mennyiségét, tárolási mennyiségét, a tároló (tartály, bojler) nagyságát (űrtartalmát), elhelyezését. A vízhálózat otthonainkban még nem is olyan régen nem volt megtalálható. Az emberek jó esetben hetente egyszer fürödtek, mostak hajat, nem volt éppen szagmentes élet, ráadásul hatásos dezodorok sem voltak akkoriban. A fürdőszoba megjelenésével tisztálkodási kultúránk megváltozott, a korszerű otthonokban már több, mint egy fürdőszoba található, fellelhető már a bidé és a piszoár is kezd beszivárogni, használatukat is illene megtanulni lassan. Ma már természetes, hogy kezet mosunk WC-használat után, ám ideje lenne az alább található testnyílásainkat is tisztán tartani, nem elég csak a papír használata. Igaz, ne legyek türelmetlen, hiszen a WC-papír is csak a ’70-es években kezdett elterjedni, előtte a napilapok voltak használatban. Az iparban nagy jelentősége van az élelmiszer-előállításban, a technológiai víznek a tisztításban, oldásban és megannyi helyen, de használunk vizet autóinkban, járműveinkben és az élet rengeteg területén. A hűtésben, fűtésben semmivel sem pótolható. A szociális jellegű intézményekben is igen nagy fontosságú a vízellátás, a kórházakban és az otthonokban egyenesen nélkülözhetetlen. A biztonságos ellátás hozzájárul a tisztasághoz, a higiénia fenntartásához. Vízszerelés: A vízhálózat szerelése két nagyobb területre oszlik, az új építésű épületekben a vízhálózat kialakítása és a régebbi épületekben a felújítás, vagy a javítás. Sajnos minden esetben ezek a műveletek “rombolással”, azaz bontással járnak. Meglevő házakban ez igen elkeserítő, de más módszer nem lévén ez az egyetlen lehetőség. A helyreállítást kőművesek és (vagy) burkolók végzik a bontás nagyságától függően. Az új építésű épületekben is a falakban kialakított hornyokban kapnak helyet a csövek azért, hogy ne látszódjanak. Rejtett nyomvonalakban haladnak így a hideg és a meleg víz vezetékei, valamint 8-10 méter hosszúság feletti hálózatokban a cirkuláció vezetéke is. A cirkuláció azért szükséges, hogy ne kelljen kivárni azt, amíg a falakban lehűlt víz után megérkezzen a meleg víz. A cirkulációt egy szivattyú végzi, lakóházakban modern módon időszaki, hőmérséklet-vezérlő segítségével. Sok lakásos, központi meleg víz-ellátás esetén állandóan működik a szivattyú, hiszen nem határozható meg a meleg víz-fogyasztás szabályossága, szakaszokra nem bontható. A cirkuláltatás energiaveszteséggel jár, hiszen a csövekben levő víz a falakat is melegíti. Ennek kiküszöbölésére a csővezetékeket hőszigetelni kell. A hideg víz vezetéke is hőszigetelést kap, az a pára lecsapódását akadályozza meg.

A napkollektor

A napkollektor egy igen egyszerű jelenség alapján működik: a Napból érkező fotonok becsapódva az anyagok felületébe hőt fejlesztenek. A keletkezett hőmennyiség függ az anyag minőségétől, szerkezetétől, színétől, felületétől – tehát mennyire nyeli el a fényt, ill. mennyire veri vissza. Tapasztaltjuk, hogy a napsütésben felmelegszik minden, a sötétebb színűek és mattabbak jobban, a fényesek és simák kevésbé. A napkollektorok ezt kihasználva melegvizet állítanak elő, ritkán meleg levegőt.

A fekete gumicső (slag) volt a kollektor elődje. Hatásfoka nyáron meglehetősen jó volt, hiszen a környezeti hőmérséklet és a felmelegített víz hőmérséklete nem volt távol egymástól, viszont a hidegben nem tudott felmelegedni a víz benne, mert a környezeti hőmérséklet lehűtötte a vizet – még mielőtt meleg lett volna. A cél persze a kollektoroknál is, hogy egész évben használhassuk. Ebből következően a kollektoroknak két dolgot kell “tudniuk”: tűrni a forróságot és elviselni a hideget, a fagyot. Ezeket a szélsőséges viszonyokat persze csak a sarki és mérsékelt égövi területeken kell elviselniük, a mediterrán és az egyenlítő-közeli helyeken a kis hőmérséklet-különbség miatt nem szükséges igen jó kivitel. A sikertörténet dióhéjban: A gumicső után megjelent a síkkollektor, mely mind a mai napig létezik, fejlesztgetik, de… Eztán , ill. szinte egyidőben megszületett a vákuumcsöves napkollektor is, de komoly előállítási technológiájának folyományaképp igen drágára sikerültek. Napjainkban ez a magas ár lezuhant, összemérhetővé vált a síkkollektorok árával. Be kell látni, hogy a síkkollektor előállításához nagy arányú humán erőforrás szükségeltetik, a vákuumcsöves kollektorokhoz meg igen komoly technika, igaz nem kétséges, hogy melyik fog kikerülni győztesen a versengésből. A küzdelemtől függetlenül fontos tudnunk, hogy mindegyik kollektor nagyon hasznos, mert a Nap sokszor és jó ideig süt, ezért akár télen is lehet napenergiát begyűjteni és használni, persze csak kis részét a nyári energia-mennyiségnek. Mert ugye tudjuk, hogy azért van tél, mert a napsütéses órák száma csökken.[br]Három fő területe van a napkollektoros napenergia-hasznosításnak. Az első és nagyon könnyen megvalósítható alkalmazási mód a használati melegvíz (HMV) előállítása. Ez az un. egy kollektor – egy tartály hidraulikus séma szerinti működés, azaz egy kollektor, vagy kollektor-mező és egy tartály, vagy egy funkciójú tartályegyüttes szerepel az összeállításban. A második alkalmazási mód a medence fűtés. Ez a megvalósítás is hasonlít a HMV előállítási módhoz, a tartály szerepét maga a medence veszi át. A harmadik a fűtéskiegészítés. Nem véletlen a szóhasználat, hiszen tudjuk, hogy a Nap hazánkban a téli hónapokban rövid ideig szolgáltat energiát, azonban az átmeneti hónapokban még, ill. már elég nagy energiát szolgáltat, így fűtésről nem, de fűtéskiegészítésről igenis beszélhetünk!

Egy jól méretezett rendszer akár 40% megtakarítást is eredményezhet az éves energiaszükségletből.

Mint mindennek, az energiatermelésnek is vannak előnyei-hátrányai. Bár a napenergia ingyen áll rendelkezésünkre, mert mint a mondás is így szól: a Nap mindenkire egyformán süt, de ha sok van belőle, veszélyes is tud lenni. Ugye addig nincs semmi baj, míg pl. minden nap elhasználja a család a melegvizet, de mi történik akkor, amikor a família útra kél nyáron és egy-két hétig haza sem megy, magára hagyva a kollektort? Hát ilyenkor az elutazás napján megtermelődik a melegvíz, de mivel nem használja el senki, harmadnap a szoláris vezérlő azt érzékeli, hogy nem kell több energia, így a tartályt védendő a kollektorból nem szállítódik el az energia (a szivattyú áll), a kollektorban rövid időn belül a hőszállító folyadék felforr. A víz hőmérséklete a nyomásnak köszönhetően akár 140-150°C-ig felszökhet, majd gőzzé alakul. Ugyanez a jelenség akkor, ha áramszünet van, vagy igen ritkán, de a szivattyú meghibásodik. A problémákra vannak megoldások, de semmi esetre sem szabad olyan ostoba alkuba belemenni, hogy a nagyi, vagy a szomszéd eressze ki naponta a melegvizet! Mindezektől függetlenül fontos kijelenteni, hogy fűtéskiegészítés esetén szükséges egy medence, amibe mintegy elpazarolható a nyáron szükségtelen fűtési energia. Amennyiben nincs medence, annyi változik, hogy a megtérülési idő növekszik, de nem szabad elvetni a napkollektoros rendszer telepítésének gondolatát!

Loxone – a mindent tudó

Loxone

A Loxone világítás, zsalúzia vezérlésére lett kitalálva, mára azonban egy épület teljes felügyeletét elláthatja. Ebbe beletartozik gyakorlatilag minden, amit el tudunk képzelni. Kapcsolódhat riasztórendszerekhez, szinte minden készülékhez, ami adatkapcsolattal kommunikálhat, akár mérőkhöz, időjárás állomásokhoz, de tud mérni hőmérsékletet, nyomást, páratartalmat, azaz szinte mindent, kezelhet hardware eszközöket, AV eszközöket, bármit.

Zsenialitása igazából a többi PLC-khez képest abban rejlik, hogy grafikus szerkesztőjében igen gyorsan rakhatók össze a legbonyolultabb vezérlések, szabályozások, ráadásul igen informatív, ezért örökíthető, ergo, ha már nem lelhető fel a telepítést végző, folytatható, tovább szerkeszthető, módosítható. Nem kell hozzá agysebésznek lenni, viszont igen fontos, hogy megismerjük azt az eszközt, amit vezérelni, vagy szabályozni akarunk, mert akkor működik minden jól, ha azt kapja, ami neki jár.

Alapkészüléke a webszerver, amelyen keresztül minden platformra megírt klienseken keresztül el lehet érni a felügyeleti rendszert, az otthonunkat. További modulokkal (Extension) bővíthető a rendszer szinte a végtelenségig.

Rengeteg olyan probléma is megoldható a Loxone-nal, amelyet “normálisan” igen sok és drága eszközzel lehetne megvalósítani.

Az ára elsőre magasnak tűnik, ám ha utánaszámolunk, általában olcsóbbra jön ki, mint “diszkrét elemekből” összerakott rendszer esetén.

Egy egyszerű fűtésvezérlést motoros szelepekből összerakni gépészeti szempontból könnyű megépíteni, ám ezeket a motorokat mozgatni kell. Ha hozzávesszük azt is, hogy az egyszerű szabályozó láncok “buták”, nem paraméterezhetők, nem tudnak külső hőmérséklet arányában állítani, akkor már könnyen belátható a korszerű Loxone jelentősége. Ehhez még távoli irányítás és felügyelet is jár, akkor azt hiszem nem is kérdéses, mi a jobb.

 

Közlekedés

Közlekedés 1Az utakon szörnyen viselkedünk. Sajnos ez tény.

Leginkább nem veszünk tudomást arról, hogy más is szeretne közlekedni. Na de miért is mondom ezt?

Legtöbbünknek csőlátása van, megspékelve az előzékenységnek nevezett önző pontgyűjtögetéssel. Hah, miket mondasz emberfia!

Igen, meg is magyarázom. Rossz lelkiismeretünktől vezérelve, vagy csak egyszerűen csak azért-mert-megtehetem-érzéstől eltelve pontokat akarunk gyűjteni jóistennél, gólokat rúgni a felettünkállóknál, vagy csak szeretünk oktató-rendőrködni, elvetemült módon lemondunk előnyünkről, remélve, hogy nyerésben vagyunk. Ám mind effajta törekvésünk közben nem pillantunk a tükörbe, bár láthatnánk, hogy mögöttünk csinos kis sor alakult már ki, mely sornak tagjai átkozva rázzák kezüket, olykor-olykor még a kürtöt is megszólaltatják kifejezve elégedetlenségüket. Mivégre is ezek a butuskák türelmetlensége???

Lehet bármi: pisilni kell, siet a munkahelyére, vissza akar érni oda, rohan a gyerekért, aki megsérült, szalag a mamájához, mert rosszul van, stb., sorolhatnám végestelen végig naphosszat. Hát ki is vagyok én, hogy feltarthassam őket???

Persze, lehetséges, hogy akit elengedek, az is sietne, de gondoljuk csak végig: ahhoz, hogy elengedjem, lassítok, megállok, intek neki, villogok, talán errefelé is néz. Felfogja, kuplung-egyes-gáz, majd elindul, megkeresi a vészvillogót, megköszön és végre halad.

Mi történik, ha nem engedem el? Elsuhanok többedmagammal előtte villámgyorsan, utánunk senki, addig ő elkészül a kuplung-egyes-gázzal és már be is sorolt, vagy elhúzott a dolgára. Szerintem egyszerű.

Hasonló a helyzet, ha nem kereszteződésben autózunk, itt is miénk az út! Lesz.rom, annyival megyek, amennyivel csak akarok! Mindenki kapja be! Pedig ha lassan mész, feltartod a nyavalyásokat, bele sem gondolsz abba, miért is sietnek. Pl. haldoklik a szerette, még szeretné hallani az utolsó szavait, vagy viszi az imádott nőt szülni etc-ect. Te meg nem sietsz haza, mert spenót van otthon, amit utálsz, összevesztél a pároddal és nem akarsz újabb konfliktust, vagy csak akármiért is. Érzed a lényeget? Hogy van jogod mások életét hátráltatni?

Lehet “sétálni” autóval, csak akkor húzódj le az út szélére, segítsd a rohanót, biztosan meg van az oka rá.

Szörnyen viselkedünk az útjavításoknál, a baleseteknél, de még a koccanásoknál, sima műszaki hibáknál is 🙁 Lelassítunk, bámészkodunk, a 80-as korlátnál is csak 30-cal vánszorgunk, hogy MI láthassuk a másik nyomorult sorsát. Neki nem segítünk, ám a mögöttünk levőket feltartjuk, akár 5-15km-es sorokat is generálva. Ráadásul tudva tudjuk, hogy pl. az autópályáról nem szökhetünk meg.

A lezárt sávból beengedést pedig nem is tudjuk mifene 🙁

Másik borzalom a körforgalom, amit nem tudunk használni, mert ijesztő lehet, hogy nem tudsz elsőbbséget adni annak, aki nem is közeledik! A “mackósajt” nevű táblánál nem kell megállni, csak akkor, ha jön valaki.

Mindenki azt gondolja, hogy ez csak pár pillanat, semmi sem történik, de ekkor jusson eszedbe, hogy mögötted sietnének és nincs dolgod vele, hogy miért is!

Menj át egy nem létező határon pl. az osztrákokhoz és meglepetést tapasztalsz: beengednek, nem villognak, nem mondanak le az elsőbbségükről, ezek a lököttek tudják, mindenki közlekedni akar. Nem is tudják feldolgozni, hogy te lemondasz az előnyödről, gyanús vagy, mit is akarsz??

Még mindig…

Sajnos, még mindig nem természetes a normális megközelítés az épületgépészeti rendszerek kialakításában. A sorrend még mindig az, hogy a tervező tervez egy hidraulikus rendszert, majd valaki megépíti, azután valaki elkészíti a szabályozást, vezérlést, valami csak születik belőle.

A helyes sorrend az lenne, hogy először meg kell ismerni az Ügyfél vágyait, ezt a szabályozás szempontjából kell megvizsgálni, ezután kell meghatározni, hogy milyenek legyenek a végrehajtó aktív elemek, mindezek végén elkészíteni hozzá a hidraulikus tervet.

Mi lenne ennek a következménye? Talán a működő rendszer, amely megfelel a Megrendelő igényeinek!

Napkollektoros rendszerek beállítása, összefüggések

Szivattyúállomás

Nagyon sok, rosszul összerakott, helytelenül beállított rendszerrel találkoztam már, ideje hát, hogy leírjam, hogyan és miképpen függ össze a rendszer alkotóelemeinek beállítása.

A rendszer tulajdonképpen eléggé egyszerű, amiket be lehet és kell állítani, azok a tágulási tartály előnyomása, a szivattyú sebessége és természetesen a szabályzó, vagy vezérlő, ennek értékei, valamint a tároló környéke.

Első sorban a tároló üzemi nyomásánál nem lehet nagyobb a biztonsági szelep nyitási értéke. Jellemzően ez 6-10 bar. Fontos a maximális üzemi hőmérséklet is, ezt nem haladhatja meg a szolár szabályozó beállítása a kollektorhűtéssel együttes értékről van szó. Természetesen a tároló vizének hőmérsékletét csak akkor állíthatjuk maximumra, ha a használati melegvíz ágban van termosztatikus keverőszelep, melynek feladata, hogy a melegvízcsapolókhoz ne juthasson forró víz, tehát ez a forrázás elleni védelem.

A fagyálló folyadék dermedési hőmérséklete általában -22 és -30°C körül mozoghat, ám tudnunk kell, hogy a szivattyúk jellemző fagyállótűrése 40%-os töménységre vonatkozik. Tömény fagyállót az örvényszivattyúk nem tudnak mozgatni, ezért ne is kíséreljük meg a rendszerbe tölteni.

Mivel egy bármilyen rendszerben bármely alkotóelemet a rendszerhez kell méretezni, így a ezekben a rendszerekben is így van. A szabályzó védelmi hőmérsékletéhez (ahol az elektronika kikapcsolja a szivattyút) kell számolni a rendszernyomást és a tágulási tartály nyomását is. Emlékeim szerint 120°C-hoz 2 bar, 130°C-hoz 3 bar gőznyomás tartozik, így egyszerű a képlet: ha a szabályozó minimális védelmi hőmérséklete 120°C, akkor a helyes üzemi nyomás 2 bar, ettől legyen 0,5 barral alacsonyabb a tágulási tartály előnyomása. 3 bar üzemi nyomásnál 2,5 bar a tágulási tartály előnyomása és ekkor 130°C a beállított védelmi hőmérséklet. Mindez igen jól hangzik, de miért is kell ez a sok izé? Egyszerűen csak azért, mert ha a kollektor előbb begőzöl, mint ahogy a védelmi hőmérsékletet elérné, akkor a szivattyú csak köpködi a forró kollektorba a folyadékot és a rendszer esetleg gőzfejlesztővé válik. Elhibázott gyakorlat tehát, hogy a 3 bar előnyomással szállított tágulási tartályhoz 2 bar üzemi nyomást állítsanak, mert ebben az esetben a tágulási tartály logikailag nem vesz részt a nyomástartásban, így a legkisebb szivárgás is jelentős nyomásesést mutat. Nem utolsó sorban figyelembe kell venni a kollektor teteje és a tágulási tartály közötti magasságkülönbséget is, hiszen az első példabeli beállítás 1,5 baros előnyomással 15 m geodetikus magasságkülönbségre alkalmas. Amennyiben ez a távolság nagyobb, mindenképpen ennek megfelelő előnyomást kell beállítani, ehhez nagyobb üzemi nyomást is.

A szivattyú által szállított folyadék tömegáramát célszerű kisebb rendszereknél 3-4 kg/min-ben (3-4l/perc) meghatározni, ez persze sorba kapcsolt kollektorok esetében igaz. Nagyobb rendszerek esetében jobb nagyobb tömegáramot beállítani, hogy a kollektorok közel azonos munkapontban működhessenek, hiszen a hőmérséklet emelkedésével csökken a hatásfok.

A szivattyúk minimális fordulatszáma kisebb rendszerek lehet érdekes, szabályozott fordulatszámnál lehetőség nyílik a még gazdaságosabb energiatermelésre, nagy rendszerekben a maximális sebesség alkalmazandó. A szivattyúgyártók 30%-nál kisebb fordulatszámot nem látnak szívesen, nincs is értelme. Az új, elektronikus szabályzású szivattyúk (energiatakarékos) már nem rövidre zárt forgórészű asszinkron motorral készülnek, hanem teljesen elektronikus, állandó mágneseket alkalmazó motorokkal. Ezek már nem sebességszabályozhatóak tők a régi szabályzókkal, kivéve, ha minimum fordulatnak 100%-ot állítunk be.

Ezek a sorok első sorban a kollégáknak íródtak, de remélem, hogy másnak is érthető.

Infrafűtés, fűtés elektromos árammal

…És megint az örök és vitatott téma! Hagyjuk már, minek ezzel foglalkozni? Szerintem mindaddig kell ezzel a témával foglalkozni, amíg nem lesz teljesen érthető mindenki számára, hogy jelenleg fűteni elektromos árammal közvetlenül igen gazdaságtalan megoldás.

Újabb felhördülés: Egyáltalán nem is igaz! Pedig igaz, sajnos igaz. Az elektromos áram hőhatását fűtésre felhasználni kilowattonként kb. 40 Ft-ba kerül. Gázzal 15, Hőszivattyúval lehet 6-10 Ft is. Ezek az adatok máris megmagyarázzák, miért is nagy luxus. Egy ésszerű magyarázat lehet az elektromos fűtésre, hogy van egy igen nagy teljesítményű napelem rendszer, amelynek megtermelt energiamennyiségével fedezni lehet a felhasználást. Persze hőszivattyúval szemben ez a megoldás 3-5-ször nagyobb mezőt igényel hasonló szorzós árban.

Nézzük az előnyöket:

  1. Alacsony beruházási költség
  2. Gyors telepíthetőség
  3. Gyakorlatilag karbantartásmentesen üzemeltethető
  4. Könnyen szabályozható

Szerintem itt be is fejeződött 🙁

Nézzük a hátrányokat:

  1. Igen drága üzemeltetés
  2. Nagy elektromos áramigény
  3. Működés közben jelentős elektroszmog
  4. Az 1-es “COP” ökológiai szempontból igen rossz arány

Majdnem kiegyenlített az előnyök és hátrányok sora, ezért igen könnyű “megvezetni” a vásárlókat.

Végül is igaz ez az olajradiátorokra, a ventilátoros fűtőalkalmatosságokra, az elektromos padlófűtésekre, felületfűtésekre, az ionkazánokra (sikeresen betiltva), elektromos kazánokra, viszont nem igaz az infrafűtésekre.

Nagyjából annyival bővülnek az előnyök, mint a hátrányok, mégpedig azzal, hogy nem a levegőt melegítik az infrapenelok, hanem a tárgyakat, testeket. Az előnye abban rejlik, hogy amikor fűt, igen kellemes meleget sugároz, a hátránya, hogy amikor nem működik, az emberi test a hűvösebb levegőt érzi, tehát kellemetlen hűvösérzet keletkezik.

Az ember bőre igen érzékeny szerv, 1-2 °C-ot is meg tud különböztetni, így nagyon nem mindegy, hogy 18, vagy 20, 22, 25 °C-ban érzi-e jól magát valaki. Éppen ezért a korszerű szabályozások 0,5, esetenként 0,1 °C hőmérsékletváltozásra kapcsolnak, szabályoznak. Ennek eredményeképpen észrevehetetlen a szabályozás, nem fordul elő, hogy egyszer hűvöset, másszor meleget érezhet az lakó.

Régebben ezeken az oldalakon heves vita alakult ki az infrafűtéssel kapcsolatban, véleményem és tapasztalatom azóta sem változott, sajnálom.

Tehát kérek mindenkit, nagyon alaposan átgondolva válasszon elektromos fűtési megoldást, mert sajnos e témakörben a hit mit sem ér, kizárólag a fizika működik és ennek törvényei.

Szörnyű példaként meg kell említenem a kavitációs kazánt, amely egy hihetetlen hülyeség, sajnos áldozati is vannak 🙁

 

 

 

Miért jobb a hőszivattyú?

Az energiatermelés korunk szerves része, villamos energia termelése nélkül már nem tudunk létezni. Minden készülékünk, kommunikációs eszközeink villannyal működik, a fejlődés iránya pedig még inkább az elektromosság felé mutat.

A villamos erőművek hatásfoka alacsony, mintegy 30% körüli, megfordítva az arányt, 70% megy veszendőbe. Ebből a megtermelt részből még elmegy a semmibe a távvezetéki, egyáltalán a villamos energia szállításával kapcsolatos veszteségek, ezek után használjuk fel mi, végfelhasználók. Működtetjük pl. világításunkat, amely a hagyományos izzólámpák esetében 3-5% hatásfokot jelent, a LED-es fényforrásoknál ez már 20% is lehet. A világítás tehát igen rossz hatásfokú ökológiai szempontból. Már jobb az eredmény a fűtés esetében, hiszen a fűtési rendszerek jóval magasabb hatásfokúak, használjuk akkor a villamosenergiát, mint fűtést!

Nos, hatásfok szempontjából jó lenne a választás, de a sajnos ennek az energiafajtának az egységnyi ára magas, 40 Ft/kWh. Mi van helyette?

Van a gáz, ez sokkal jobbnak tűnik már, az 1 kWh-ra vetített ára kb. 15 Ft, majdnem harmada az áram árának.

Állj! Hát ez is fosszilis energia! Fosszilis energiát használnak az erőművek is nagy részt! Miért nem jó hát ez nekünk?

A fosszilis, hagyományos energiaforrások azért nem igazán klassz dolgok, mert ősi, a föld mélyében összegyűlt anyagok ezek, felszínre kerülve, elégetve növelik a széndioxid mennyiséget s csak sok ezer év múlva lesz belőlünk, környezetünkből is megint fosszilis energia. Logikusan ezért van az általános felmelegedés. Van-e alternatíva?

Naná, hogy van, a megújuló energiaforrások alkalmazása! Mint az elnevezése is utal erre, megújulnak. No némelyik nem azonnal, de megújulnak! Pl. a fa is ilyen, bár mintegy 15 évnyi forgási sebességgel, ez még belátható időtartam.

A fafűtéssel csak egy baj van…  Ja, nem, több! Füstöt, port eredményez, nem automatizálható könnyen. A pelletet hagyjuk, máshol lesz róla szó 🙂

A napenergia akkor is van, ha akarjuk, meg akkor is ha nem. A napenergia következménye a földfelszíni geotermia is, hiszen a napsütés átmelegíti a földfelszín felső rétegét. A Föld működéséből adódó energia a geotermikus energia. Energiát lehet nyerni a levegő és a felszíni vizek hőtartalmából is. Itt a megoldás, hát miért is nem használjuk ezeket fel?

Felhasználjuk, sőt egyre inkább, mert igen jó energiaforrás. Mégpedig azért, mert ökológiai szempontból a 30%-nyi hatásfokú megtermelt villamosenergiával HÁROMSZOR, vagy többször nagyobb mennyiségű hőenergiát termelhetünk ki! Kompenzálható tehát pazarló energiafelhasználásunk egy része.

Létezik ez? Persze! Álljon itt egy rövid írás nem tőlem, melyet fontos elolvasni, hiszen a hőszivattyúzásnak, mint sok minden nagy találmánynak a világon magyar vonatkozása is van: Katt ide!

Nos, térjünk azonban vissza! A hőszivattyú alapos ismertetése nélkül fogadjuk el, hogy működnek ezek a szerkezetek! Lényegük az, hogy ha fűtünk velük, akkor hőenergiát vonunk el a hőnyerő közegből, a földből, talajból, vízből, levegőből.

Pár sorral feljebb láthattuk, hogy gázzal fűteni nagyjából a villamos energiához képest harmadárral tudunk, kis számolás után jól látszik, hogy még olcsóbban üzemeltethetünk fűtőberendezést a gáznál, pláne, hogy a hőszivattyúkat kedvezményes tarifával is lehet táplálni.

S most a slusszpoén: használhatjuk a villamos hálózatot “akkumulátorként” napelemekkel megvalósított energiaraktározásra, mely energiát felhasználhatjuk fűtésre, melegvízelőállításra, vagy akár hűtésre is.

Ez a megoldás ma a legjobb módja a villamos energia hőenergia célú felhasználásának.

Teljesen leegyszerűsítve: a hőszivattyú-napelem kombó akár NULLA rezsit is eredményezhet és még környezetünk szempontjából is igen jó!

 

A drain-back rendszer

Figyelmeztetés: amennyiben ilyen rendszerre vágyik, vagy ilyen rendszere van, olvassa el az egész cikket és ne legyintsen rá, hogy úgy is tud mindent róla! A drain-back rendszer egy egészen “fura” hidraulikus megvalósítása a napenergia napkollektorokkal történő hasznosításában. Külön lapot is érdemel, hiszen a napkollektorok által termelt hőenergia addig kezes, amíg minden rendben van, a rendszer összes eleme jól működik. Gondozásmentes és felügyeletmentesen működő rendszerek alakíthatók ki olyan kollektorokkal, amelyek stagnáláskor nem mennek tönkre, teljesítményük igen magas, ráadásul az átmeneti és a hideg évszakban is jól működnek. Ez a megoldás a megfelelő vákuumcsöves napkollektor – drain-back rendszerben. A drain-back rendszer működése egyszerű, az emelkedéssel szerelt csövekben víz van, szintje a drain-back tartályban levő víz szintjével megegyezik a közlekedő edények elve alapján. Így ezen szint felett nincs víz, tehát a kollektor szárazon áll. Amikor a szabályzó, – érzékelvén a melegedést a kollektorban – elindítja a szivattyút, a folyadék ennek hatására felemelkedik a kollektor hideg ágán, ezután elárasztja a kollektor gyűjtőcsövét, ami min. 1%-ot emelkedik (1 méteren 1 centimétert), a meleg oldalon maga előtt tolva a levegőt, belefolyik a drain-back tartályba. Ezzel záródik a cirkulációs kör, a kollektor által termelt energia a hőcserélőbe jut, ahol átadódik a melegítendő közegnek. Az előzőekből kitűnik, hogy leálláskor, ami bármilyen okból is lehet, a víz visszaeresztődik a drain-back tartályba, a kollektor ismét szárazon áll, így sem a nyári tűző napsütésben, sem a táli hidegekben a rendszer nem károsodik. Csak egy esetben produkál ijesztő hangokat ez a megoldás, ha a nyári napsütésben pl. áramszünet után indul be a rendszer. Ekkor a hideg víz a forró kollektorba lépve hirtelen elgőzöl, esetleg pufog is, de néhány perc után a kollektor lehűlésével ez a jelenség megszűnik. A drain-back és a zárt rendszer alkotóelemei az alábbi ábrán láthatók. A drain-back rendszer 2A bal oldalon a drain-back rendszer, a jobb oldalon a zárt rendszer. Jól érzékelhető a különbség, de ami nem látszik, az az, hogy a drain-back rendszer rendszerint nem kerül nyomás alá, míg a zárt ún. nyomott rendszer. Lényeges különbség a két rendszer között az is, hogy a zárt esetén a “kontra” (ellenkező irányú csőemelkedés) problémája nem jelentkezik, hiszen a csőben maradó légbuborék összenyomódik utat engedve a folyadéknak. A drain-back-et viszont gondosan kialakított csővezetéssel kell szerelni, hiszen nyomás csak a lezárt rendszer esetén keletkezik, tehát a légbuborékok nem nyomódnak össze megakadályozván a folyadék áramlását. Megjegyzendő azonban, hogy a csövek emelkedéssel való szerelése mindenképp követelmény minden folyadékos csővezeték esetében. A drain-back esetén a kollektort (kollektorokat) mindenképpen emelkedéssel kell szerelni, hogy a folyadék vissza tudjon folyni a drain-back tartályba. A drain-back tartály egy egyszerű tartály (pl. rozsdamentes acélból készül), méretezése egyszerű, a tartály nyugalmi vízszintje alatti űrtartalomnak legalább kétszer nagyobbnak kell lennie, mint a vízszint feletti csövek és a kollektor összes űrtartalmának. Egy nívónyílást szoktak kiképezni rajta, ami feltöltéskor a nyugalmi vízszintet állítja be, ill. ha a rendszer alkalmas a lezárásra, ide csatlakozhat a biztonsági szelep. Ennek a nyílásnak a szerepét átveheti a “hideg” oldali csövön kiképzett “T” elágazóra szerelt menetes csonk is, rajta egy csappal, bár ez a megoldás csak a vízszint beállítására alkalmas, nyomás esetén nem a gőzt, hanem a vizet távolítja el a rendszerből, ami nem igazán jó. A drain-back rendszer megvalósításával azonban vannak problémák is, de érdemes küszködni a kiküszöbölésükkel, hiszen a biztonság mindenek előtt való. Az egyik probléma az, hogy a kollektorból lezúduló folyadék a drain-back tartályba érkezvén szabadeséssel csapódik a tartályban levő folyadék felszínébe, ez csobogással jár. Ráadásul a folyadék induláskor kitolja a levegőt a kollektor gyűjtőcsövéből, átbukik a legmagasabb ponton és zuhanásba kezd a drain-back tartály felé. A levegő viszont nagyon nem akarja a lefelé történő mozgást, így a két elem veszekedvén a helyen felváltva foglalja el azt, kellemtelen bugyogó hang kíséretében. Több megoldás is létezik ennek kiküszöbölésére, bár jelentéktelenné válik, ha a tartály a kollektorhoz közel kap helyet a padlástérben, nem lakott részben. Hőszigetelni egyébként is kell minden alkotóelemet a kollektor-körben, a hőszigetelőknek egy mellékes tulajdonságuk a hangszigetelés is. Kijelenthető tehát, hogy a drain-back tartály helye a padlástérben van, még akkor is, ha ez a tér nem fagymentes. Általában mód nyílik a tartályt pl. kémény oldalára szerelni és hozzá hőszigetelni, vagy akár a csupasz födémhez hőszigetelni, biztosítván a fagymentességet. Drain-back tartályokat be lehet szerezni, vannak olyanok is, amelyekben már csobogásmentesítő is van, nem érdemes házilag ügyeskedni helyettük. Kreatív módon a helyszínen kell kitalálni a legjobb megoldást, a csöveket meg a kollektort vízszintező eszköz segítségével kell szerelni. Időigényesebb ezek miatt, de néhány órán ne múljék a kollektorrendszer kiépítése, hiszen néhány évtizedre épülnek. Az áradozás után vizsgáljuk meg a drain-back rendszer hátrányait is: Az alábbi ábrák elnagyoltak, hogy egyszerűen belátható legyen, amit megpróbálok elmagyarázni. A hangkeltés elsősorban méretezési hibából adódik, nevezetesen: az eredeti méretezési alapelv az, hogy a drain back tartály (továbbiakban db tartály) űrméretének meg kell egyeznie a nyugalmi folyadékszint feletti csőhálózat és a kollektorok űrtartalmával. Ez tök jó, de ugye ez azt jelenti, hogy amint a folyadék helyet cserél a levegővel, a tartály kiürül! Egy üres tartályba bezúduló folyadék pedig csobog, csörömpöl, kavarog a levegővel összekeveredve. Ez a hang nem csillapítható, csak egyszerű megoldásokkal 🙂 A víz-levegő keverék ezután a normál csőátmérőn lezuhogva a hőcserélőben hirtelen lelassul, mert a csőkígyó (hőcserélő) átmérője egy-két dimenzióval nagyobb. A lelassult folyadékban a buborékok összeállnak egy nagyobb légpárnává, leszűkítve a folyadék áramlásának útját, ezzel még nagyobb feladatot adva a szivattyúnak. Ráadásul a csőkígyó legalsó menete erősen lefele hajlik azért, hogy a tartály aljában levő vizet is felmelegíthesse. Ebben a hurokban aztán igen jól megrekedhet a levegő. A szivattyú beszívja az immáron sokkal kevesebb buborékmennyiséggel rendelkező folyadékot, ám ekkor elejti a vízoszlopot, amit eddig tartott, ekkor a visszaürülő folyadék elárasztja a szivattyút, új lendületet vesz, a folyadékot feltolja. Ám a levegőbuborékok ismét elérik a szivattyút és hát… , szóval…, periodikusan vacakol mindaddig, amíg a levegő el nem távozik a vízből, de az meg nem tud 🙁 Az alapvető baj tehát a szivattyú, amely nem tud szívni, csak nyomni, a levegő pedig a halála, mert ő nem kompresszor, csak egy egyszerű vízkavaró. Mi is lehet akkor a megoldás? – Nos, keressünk egy olyan csőszakaszt a rendszerben, ahol a szivattyú előtt igen kicsi a veszteség és bőven rendelkezésre áll a folyadék és a lehető legkevesebb légbuborék található benne. Hát ilyen szakasz nincs! Csak egy olyan szakasz van, ami az első két kitételnek megfelel, ez a db tartály alatt van. Viszont meg kell oldani a levegő bekeveredésével járó problémát. A gond egyik fele könnyedén megoldható, a db tartályt nem szabad hagyni kiürülni! Ez egyszerű: a tarály űrtartalmát kétszeresre kell méretezni, így csak félig ürül le (az optimisták kedvéért: még mindig félig tele marad). A másik, hogy valahogyan meg kell akadályozni a kollektorból lezúduló víz becsapódását a db tartályban levő folyadék felszínébe. Erre több variáció is lehetséges: cső a csőben megoldás, a víz levezetése a tartály belső falán, kúpos tárcsa alkalmazása a beömlőnyílás alatt, a többi igen gyenge hatásfokkal működik, azaz szinte mit sem ér. Az így viszonylag buborékmentes víz már bejuthat a szivattyúba, aztán tolhat, amennyit csak tud, leküzdve az összes nyomásveszteséget, meg a geodetikus magasságot. Jöhet még váltószelep, golyóscsapok garmadája, hőcserélők, mert mindezeken a szivattyú át tudja tolni a légbuborékokat, mert a szivattyú ugyebár tolni aztán igazán tud, mert az ő neve PUMP! A szivattyú elhelyezése tehát kritikus a drain-back rendszernél. A mértékadó nyomásveszteséget ebben az egyszerű körben
a drain-back tartály aljától a tároló hőcserélőjén keresztül a kollektorokig tartó cső és idomok határozzák meg. A szivattyú ugyebár leginkább nem szív, hanem tol (tolattyúnak kellene nevezni!, mint azt már sokadszor említettem), tolni akkor tud jól, ha a beömlő nyílásába korlátlanul tud ömleni a folyadék. Amennyiben a levezetés hosszú, máris korlátozva van a szivattyú emelőmagassága. Ezután következik a hőcserélő, melynek alaki ellenállása is növeli a veszteséget, majd így tesz a felmenő cső is. A kollektorok vesztesége működés közben jelentkezik. A hőcserélő után elhelyezett szivattyú tehát nincs jó helyen, pláne, ha váltószelep is van még a körben. A szivattyú ideális helye tehát  a drain-back tartály nagynyílású fenekén van, a tartály pedig úgy van kiképezve, hogy a lezúduló víz által lehordott levegőbuborékok nem juthatnak a szivattyúba. Ebben az esetben az összes nyomásveszteség a szivattyú után keletkezik és igaz lesz a számítás, miszerint a csőhálózat veszteségét és a drain-back tartály és a kollektorok közti geodetikus magasság adja a szivattyú minimális emelőmagasságát. A köztes megoldás az, hogy a levezetésnek is nagyobb átmérőjűnek kell lennie, mint a kollektorok felé tartó csőnek, ekkor lehet a szivattyú  lent, a tartály közelében, de mindenképpen a meleg ágban! No és persze a váltószelepnek a helye ekkor már indifferens, lehet a meleg ágban, vagy a hidegben . Mivel a rendszerben nincs nyomás, a víz forráspontja 100°C. Ez nem lenne baj. csak akkor okoz gondot, ha a rendszer nincs gondosan méretezve és a hőcserélőn fellépő hőlépcső pl. 20K, így a tároló vizének hőmérsékletét nem lehet 80°C fölé emelni, mert a kollektorokban keringő folyadék forrásba kezd. A kis nyomású biztonsági szelep kinyit, folyadékvesztés következik be. Lehűlés után persze negatív nyomás keletkezik, ez maga után vonja a víz forráspontjának csökkenését. A túlnyomás hiánya azt is jelenti, hogy az esetleges tömítetlenség nehezen észrevehető, a zárt rendszernél ugyebár látszik a nyomásmérőn a veszteség. Tehát, ha a drain-back rendszerből a folyadék szökik, be fog következni a nagyarányú gőzölés, mert a kollektorban keringő csekély mennyiségű víz azonnal felforr. Valamilyen megoldással szükséges lenne ellenőrizni a kollektorköri folyadék mennyiségét, vagy a tömegáramot. Változó tömegáramot gerjeszt az a probléma, hogy a kollektor meleg ága ugyanolyan csőátmérővel csatlakozik a drain-back tartályhoz, mint a kollektorokhoz vezető hideg ág. Ebben a csőszakaszban ugyanis a lezúduló víz megpróbálja letolni a levegőt, de ez periodikusan sikerül csak, hasonlatosan a hosszúnyakú borosüvegből kifolyó nedű bugyogásához. Ennek kiküszöbölése igen egyszerű, legalább egy dimenzióval nagyobb csőméretet kell alkalmazni erre a szakaszra, úgy elfér a víz és a levegő egymás mellett. <u>A rendszer kialakításának követelményei a kollektortól lefelé tehát a következők: A kollektoroknak bírniuk kell a tartós stagnálást (a napon való aszalódást 🙂 ) A kollektoroknak maradéktalanul le kell tudniuk ürülni. A kollektor kivezetésétől nem lehet messze a db tartály, mert a csőből a víz nem tud leürülni a megfelelő lejtés ellenére sem. Ha nem biztosítható a rövid távolság, akkor fagyállóval kell feltölteni a rendszert! A legnagyobb távolság nem legyen nagyobb pár méternél, akkor is igen nagy eséssel kell szerelni a csöveket. A csőhálózat méreténél legalább egy dimenzióval nagyobb levezetés kialakítása a kollektortól a drain-back tartályig. Nagy átmérőjű menetes csonk alkalmazása a drain-back tartály bemenetén. A víz (folyadék) lelassítása és csapódásmentes bevezetése a vízfelszínre. A db tartály űrtartalmának helyes méretezése, vagy a meglevő űrtartalom bővítése másik tartály párhuzamos beillesztésével. A db tartály kivezetésének nagy átmérőjűnek kell lennie. A szivattyú a db tartály alatt kell, hogy helyet kapjon, vagy a levezető cső átmérőjének egy dimenzióval nagyobbnak kell lennie a kollektorhoz menő csővezeték átmérőjénél. Minden csővezetéknek emelkednie kell a kollektor(ok) felé). Minden kollektornak és az őket összekötő csöveknek emelkednie kell a legfelső pont felé. A rendszerbe szennyfogó-szűrőt célszerű beépíteni. Semmilyen felesleges veszteséget, fojtást okozó elemet nem szabad beépíteni a rendszerbe, sőt visszacsapó szelepeket és egyéb kütyüket sem. A szabályozót úgy kell beállítani, hogy a tartályokban előállítandó hőmérséklet ne lehessen nagyobb 80°C-nál. A feltöltési utasítást pontosan be kell tartani, mert a padlástérbe került víz megfagy a csövekben. A fenti előírások betartásával hosszútávon jól működő rendszerek alakíthatók ki, de csak ezek betartásával. Lehet vitatkozni, meg eszméket kialakítani, meg hitrendszereket felállítani, de a fizikát még egyenlőre nem lehet megerőszakolni! Magyarán, aki nem tartja be a szabályokat az építésnél, sok visszahívásra és szidalomra számíthat! Még egy méretezési hiba, melyet elkövetnek: a szűkre méretezett felvezető csőből többfelé ágazó párhuzamos kötés után a tömegáram osztódik, a kollektorokba érve a folyadék még jobban lelassul. Ha éppen a határon van a tömegáram, bármilyen kisebb hiba jelentkezésekor a leglassabb ágban felforr a folyadék. A szennyfogó-szűrő nélküli rendszerben jelentkezhet az a probléma, hogy a szennyeződések a szűk csővezetéken eljutnak könnyedén a kollektorig, ott pedig lerakódnak és akkor abban a kollektor-mezőben igen gyorsan felforr a víz, borzalmas durrogások közepette… Nos ijesztő tud lenni… Csak egy kérdés? Belegondolt már, hogy mi történik a hőcserélőben lehűlt vízzel, ha az éjszaka átfagyott csövekbe jut? (Egyes helyeken az ivóvíz hőmérséklete télen 2-3°C, az átfagyott cső -15°C is lehet, mert a hőszigetelés csak lassítja a lehűlést, bár a felmelegedést is)   … és a cikk az évek múltával és a tapasztalatok gyarapodásával egyre csak hosszabb és hosszabb lesz …